بایگانی‌های تنیس - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
فعالیت بیش از ۵۰۰ ورزشکار در رشته تنیس‌روی‌میز در اردبیل 25 اسفند 1401

فعالیت بیش از ۵۰۰ ورزشکار در رشته تنیس‌روی‌میز در اردبیل

رئیس هیأت تنیس روی میز استان اردبیل گفت: ۵۳۴ ورزشکار اردبیلی در رشته تنیس روی میز فعالیت دارند.