افزایش ۱۵ درصدی نرخ تعرفه عوارض محلی در اردبیل 13 بهمن 1401
رییس شورای شهر خبر داد:

افزایش ۱۵ درصدی نرخ تعرفه عوارض محلی در اردبیل

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: با موافقت اعضای شورای شهر تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تصویب شد.