بایگانی‌های ترازو - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
اجرای طرح تشدید نظارت بر ترازوهای مراکز صنفی 28 بهمن 1401
مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد؛

اجرای طرح تشدید نظارت بر ترازوهای مراکز صنفی

مدیر کل استاندارد استان اردبیل در جلسه کمیته فنی این اداره کل از اجرای طرح تشدید نظارت بر ترازوهای مراکز صنفی استان با توجه به روزهای پایانی سال خبر داد.