بایگانی‌های تامین اجتماعی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
پرداخت بسیاری از بدهی‌های تامین اجتماعی به مراکز درمانی و بخش خصوصی 28 اسفند 1401

پرداخت بسیاری از بدهی‌های تامین اجتماعی به مراکز درمانی و بخش خصوصی

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: بخش اعظم بدهی های سازمان به مراکز درمانی و بخش خصوصی در ماه های گذشته پرداخت شده است و سازمان درصدد تامین منابع مالی برای پرداخت معوقات است.

آمادگی کامل مراکز درمانی تامین اجتماعی استان اردبیل در ایام تعطیلات عید 24 اسفند 1401

آمادگی کامل مراکز درمانی تامین اجتماعی استان اردبیل در ایام تعطیلات عید

مدیر درمان تامین اجتماعی استان در بازدید سرزده از بیمارستان سبلان اردبیل گفت: مراکز درمانی تامین اجتماعی استان در ایام تعطیلات عید در آمادگی کامل قرار دارند.

درخشش تیم دارت تامین اجتماعی اردبیل در المپیاد کشوری 29 بهمن 1401

درخشش تیم دارت تامین اجتماعی اردبیل در المپیاد کشوری

تیم دارت تامین اجتماعی( بیمه و درمان) استان اردبیل به مقام سوم المپیاد ورزشی سازمان تامین اجتماعی در رشته ورزشی دارت دست یافت.