۵۴ تالاب اردبیل میزبان پرندگان مهاجر 10 بهمن 1401
مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل خبر داد؛

۵۴ تالاب اردبیل میزبان پرندگان مهاجر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ۵۴ تالاب و آبگیر استان اردبیل میزبان پرندگان مهاجری هستند که در این مناطق زمستان‌گذرانی می‌کنند.