دکتر نایبی شهردار فراموش نشدنی اردبیل 23 بهمن 1401
برگی از تاریخ؛

دکتر نایبی شهردار فراموش نشدنی اردبیل

دکتر احمد نایبی در سمت شهرداری دگرگونی قابل توجهی در شهرداری اردبیل بوجود آورد.

“اردبیل” کرسی آذربایجان قدیم 20 بهمن 1401
برگی از تاریخ؛

“اردبیل” کرسی آذربایجان قدیم

نظر موسی خورن یکی از نویسندگان قدیم را در مورد اردبیل بخوانیم.

اردبیل قدیمی‌ترین شهر دارای لوله‌کشی آب 19 بهمن 1401
برگی از تاریخ؛

اردبیل قدیمی‌ترین شهر دارای لوله‌کشی آب

شاید بتوان گفت که اردبیل اولین شهر ایران است که از قدیم لوله کشی داشت.

بازپس‌گیری درب جمعه مسجد اردبیل توسط فرزند شیخ صفی‌الدین‌ اردبیلی 16 بهمن 1401
برگی از تاریخ؛

بازپس‌گیری درب جمعه مسجد اردبیل توسط فرزند شیخ صفی‌الدین‌ اردبیلی

گرجیان خرابی بسیار در اردبیل کردند و به قتل و غارت پرداختند و ثروت این شهر بزرگ را یکباره به گرجستان انتقال دادند.