اختصاص بودجه مناسب برای احداث مجتمع ورزشی ویژه بانوان در اردبیل 22 اسفند 1401

اختصاص بودجه مناسب برای احداث مجتمع ورزشی ویژه بانوان در اردبیل

رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی شهر اردبیل از اختصاص بودجه مناسب برای احداث مجتمع ورزشی ویژه بانوان خبر داد.