بهره‌برداری از فاز دوم کارخانه تولید کاغذ و کارتن مشگین‌شهر تا سال آینده 29 دی 1401
استاندار اردبیل خبر داد؛

بهره‌برداری از فاز دوم کارخانه تولید کاغذ و کارتن مشگین‌شهر تا سال آینده

استاندار اردبیل گفت: بهره‌برداری از فاز دوم کارخانه تولید کاغذ و کارتن مشگین‌شهر سال آینده آغاز می‌شود.