انجام ۱۴۴ مورد بازرسی اصالت برچسب انرژی لوازم خانگی در استان 16 بهمن 1401
مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد؛

انجام ۱۴۴ مورد بازرسی اصالت برچسب انرژی لوازم خانگی در استان

مدیرکل استاندارد استان اردبیل از انجام 144 مورد بازرسی در راستای اصالت سنجی برچسب انرژی لوازم خانگی در مراکز عرضه در ۱۰ ماهه گذشته سالجاری در استان خبر داد.