درخشش روابط عمومی شرکت برق استان اردبیل در جشنواره روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور 29 بهمن 1401

درخشش روابط عمومی شرکت برق استان اردبیل در جشنواره روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور

روابط عمومی شرکت برق استان اردبیل در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور عنوان شایسته تقدیر را کسب کرده و تجلیل بعمل آمد‌.

بررسی میدانی پیشرفت پروژه پست ۲۳۰ کیلوولت مشگین‌شهر/ پروژه تا پایان امسال وارد مدار می‌شود 29 دی 1401
با حضور استاندار اردبیل انجام شد؛

بررسی میدانی پیشرفت پروژه پست ۲۳۰ کیلوولت مشگین‌شهر/ پروژه تا پایان امسال وارد مدار می‌شود

بررسی میدانی پیشرفت پروژه پست ۲۳۰ کیلوولت مشگین‌شهر توسط استاندار اردبیل انجام شد‌.