درخشش روابط عمومی شرکت برق استان اردبیل در جشنواره روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور 29 بهمن 1401

درخشش روابط عمومی شرکت برق استان اردبیل در جشنواره روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور

روابط عمومی شرکت برق استان اردبیل در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور عنوان شایسته تقدیر را کسب کرده و تجلیل بعمل آمد‌.

اطلاعیه فوری | قطعی برق در شهرک های صنعتی استان اردبیل 10 بهمن 1401

اطلاعیه فوری | قطعی برق در شهرک های صنعتی استان اردبیل

برق کلیه شهرکهای صنعتی استان اردبیل در روز سه شنبه مورخ 11 بهمن ماه از ساعت 7 الی 14 قطع خواهد شد.