بایگانی‌های بالیخلی چای - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
بالیخلی‌چای از عطایی تا زرناس لایروبی می‌شود 25 اسفند 1401

بالیخلی‌چای از عطایی تا زرناس لایروبی می‌شود

عضو شورای شهر اردبیل گفت: بالیخلی‌چای از عطایی تا زرناس با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان لایروبی و بهسازی می‌شود.