بایگانی‌های ایمنی راهها - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
تهیه، تعمیر و نصب 2 هزار و 900 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در راههای استان اردبیل 08 بهمن 1401

تهیه، تعمیر و نصب 2 هزار و 900 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در راههای استان اردبیل

معاون راهداری استان اردبیل گفت: در جهت آگاهی دهی به رانندگان 2 هزار و 900 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در راههای استان اردبیل تهیه، تعمیر و نصب شده است.