بایگانی‌های انتخابات - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
انتصاب حبیب کوهی بعنوان رئیس کمیته امور استان‌های ستاد انتخابات جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت کشور 06 خرداد 1402

انتصاب حبیب کوهی بعنوان رئیس کمیته امور استان‌های ستاد انتخابات جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت کشور

حبیب کوهی بعنوان رئیس کمیته اموراستانهای ستاد انتخابات جبهه پیسرفت،رفاه و عدالت کشور انتخاب شد.

عباس کریمی حضورش در انتخابات مجلس شورای اسلامی آتی را تکذیب نکرد 03 اردیبهشت 1402

عباس کریمی حضورش در انتخابات مجلس شورای اسلامی آتی را تکذیب نکرد

عباس کریمی حضورش در انتخابات مجلس شورای اسلامی آتی را تکذیب نکرد و به نوعی حضور قاطعانه‌اش را اعلام کرد.