بایگانی‌های اقتصاد اردبیل - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
25 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است 19 بهمن 1401
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل: 

25 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: 25 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی امسال در استان تخصیص یافته که عمده آن‌ها نقد بوده است.