ترکیب جدید هیئت مدیره اتحادیه رایانه و صوتی و تصویری شهرستان اردبیل مشخص شد 04 اسفند 1401
با برگزاری انتخابات الکترونیکی؛

ترکیب جدید هیئت مدیره اتحادیه رایانه و صوتی و تصویری شهرستان اردبیل مشخص شد

با برگزاری انتخابات الکترونیکی ترکیب جدید هیئت مدیره و‌بازرس اتحادیه صنف رایانه و صوتی و تصویری اردبیل مشخص شد.