بایگانی‌های استاندارد اردبیل - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
فعالیت 35 شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار با اداره کل استاندارد در اردبیل 19 بهمن 1401

فعالیت 35 شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار با اداره کل استاندارد در اردبیل

مدیرکل استاندارد اردبیل از فعالیت 35شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار در استان اردبیل خبرداد.