آغاز عملیات بازگشایی در سیدصدرالدین 22 اسفند 1401
عضو شورای شهر اردبیل خبر داد:

آغاز عملیات بازگشایی در سیدصدرالدین

عضو شورای شهر اردبیل گفت: ۱۷ میلیارد تومان معوض به صاحبان املاک محدوده سیدصدرالدین پرداخت شد.

تکمیل اِلمان‌ها و ساماندهی ورودی‌های شهر در اولویت شهرداری باشد 01 بهمن 1401
عضو شورای شهر اردبیل:

تکمیل اِلمان‌ها و ساماندهی ورودی‌های شهر در اولویت شهرداری باشد

عضو شورای شهر اردبیل گفت: شهرداری تکمیل اِلمان‌ها و ساماندهی ورودی های شهر را در اولویت قرار دهد.