بایگانی‌های آسانسور - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
ببینیم| نکات مهم برای اطمینان از استاندارد بودن آسانسور 25 اردیبهشت 1402

ببینیم| نکات مهم برای اطمینان از استاندارد بودن آسانسور

صدور یک‌هزار و 500 گواهینامه تاییدیه ایمنی آسانسور در استان اردبیل 16 اردیبهشت 1402

صدور یک‌هزار و 500 گواهینامه تاییدیه ایمنی آسانسور در استان اردبیل

معاون ارزیابی انطباق و مسئول تمشیت امور جاری استاندارد استان اردبیل در تشریح عملکرد یکساله این اداره کل گفت: در سال 1401 تعداد 1530 گواهینامه تایید ایمنی آسانسور با اعتبار یک ساله در استان صادر شده است.