اجرای طرح جهاد آبرسانی در ۵۴ روستا 04 اسفند 1401

اجرای طرح جهاد آبرسانی در ۵۴ روستا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اردبیل گفت: در قالب طرح جهاد آبرسانی، ۵۴ روستای پرتنش تحت پوشش این طرح قرار گرفت.