پاکسازی ورودی شهرستان‌های گرمی و انگوت در استان اردبیل 24 اسفند 1401

در قالب پویش استقبال از بهار انجام شد؛
پاکسازی ورودی شهرستان‌های گرمی و انگوت در استان اردبیل

در قالب پویش استقبال از بهار ورودی شهرستان های گرمی و انگوت در استان اردبیل پاکسازی شد.

بایگانی‌های انگوت - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
چیزی یافت نشد !