گرامیداشت روز جهانی تالاب در اصلاندوز 17 بهمن 1401

گرامیداشت روز جهانی تالاب در اصلاندوز

همزمان با روز جهانی تالاب، مراسم گرامیداشت این روز در محل تالاب میل مغان در استان اردبیل برگزار شد.