اطلاعیه | بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی اردبیل به مناسبت دهه فجر 11 بهمن 1401

اطلاعیه | بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی اردبیل به مناسبت دهه فجر

بازدید از موزه تاریخ طبیعی اردبیل به مناسبت دهه فجر رایگان شد.