مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل از مایه کوبی 9 میلیون و 309 هزارو 761 راس دام سنگین و سبک در سال گذشته بر علیه بیماریهای مختلف دامی در استان خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل از مایه کوبی 9 میلیون و 309 هزارو 761 راس دام سنگین و سبک در سال گذشته بر علیه بیماریهای مختلف دامی در استان خبر داد و افزود این میزان مایه کوبی با استفاده از توان بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی بر علیه بیماریهای مختلف دامی نظیر تب برفکی، بروسلوز، طاعون نشخوار کنندگان کوچک، لمپی اسکین، آبله، شاربن، هاری و …. انجام شده است.

بهلول تکلوی افزود مایه کوبی دامهای منطقه به منظور پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر دامی و بر اساس شاخص های توسعه بهداشتی استان و طبق جول زمانبدی صورت می گیرد و در حال حاضر مشکلی از نظر بیماریهای دامی در استان وجود ندارد.