مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ۵۴ تالاب و آبگیر استان اردبیل میزبان پرندگان مهاجری هستند که در این مناطق زمستان‌گذرانی می‌کنند.

به گزارش انعکاس اردبیل، حسن قاسم پور اردبیل اظهار کرد: هر چند در برخی از این تالاب‌ها و آبگیرهای استان تداوم سرما و یخبندان را شاهد هستیم اما در شمال استان و تالاب‌های موجود این مناطق پرندگان مهاجر زمستان‌گذرانی می نمایند.

وی گشت و کنترل در این تالاب‌ها را یادآور شد و تصریح کرد: تلاش بر این است تا جلوی شکار غیرمجاز در این مناطق گرفته شده و همچنان ممنوعیت شکار در استان را به درستی اعمال کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در ۱۰ روز گذشته ۱۷ شکارچی غیرمجاز با چهار قبضه اسلحه غیرمجاز و هشت اسلحه مجاز دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی شدند.

قاسم‌پور از فعالان محیط زیست به ویژه روستاییان خواست تا با پرهیز از شکار غیرمجاز به محض مشاهده چنین افرادی، آنها را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است تا با همکاری محیط‌بانان در مناطق مختلف استان جلوی شکار غیرمجاز را گرفته و شرایط ایمن و مناسبی را برای زمستان‌گذارانی پرندگان مهاجر مهیا کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: سرشماری پرندگان مهاجر نیز در حال انجام است و اطلاعات و آمار دقیق در این زمینه به زودی منتشر خواهد شد.