سرپرست ثبت احوال استان گفت: در سال گذشته ۱۵۶۶۵ ولادت و ۷۵۴۸ فوت در استان اردبیل ثبت شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، وحید خلوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۰۱۵ مورد ازدواج و ۳۳۰۳ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده است.

وی تعداد چند قلو زایی را ۶۰۴ مورد عنوان و خاطرنشان کرد: در سال کذشته در نام گذاری فرزندان، بیشترین فراوانی نام در پسران مربوط به آی هان، علی سان، امیر علی، الوین و آرسام و در دختران ماهلین، نفس، جانان، ال آی و نورا می باشد.

وی افزود: به جهت فعال بودن نمایندگی ثبت احوال در بیمارستان بوعلی اردبیل و همت کارکنان، شناسنامه نوزادان در اردبیل و سطح استان در کمترین زمان صادر می گردد.