نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: فکر این را نکرده بودیم که اسرائیل با افتخار بگوید در حمله به ایران از خاک آذربایجان استفاده خواهیم کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، آیت الله سیدحسن عاملی اظهار کرد: ما فکر همه چیز را کرده بودیم حتی فکر اینکه هر روز از تلویزیون رسمی آذربایجان به ایران فحش گفته شود. اما فکر این را نکرده بودیم که اسرائیل با افتخار بگوید در حمله به ایران از خاک آذربایجان استفاده خواهیم کرد.