رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر اردبیل گفت: گزارش تفریغ بودجه دو سال اخیر به شورا ارایه شود.

به گزارش انعکاس اردبیل، بهروز اسکندرپور رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر اردبیل گفت: تفریغ بودجه نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است. در واقع هدف از بررسی تفریغ اصلاح فرایندها، ارائه گزارش‏ها، و دلایل انحراف از بودجه مصوباست تا راهبردی نیز برای سالهای آتی باشد.

وی با اشاره به تصویب نهایی تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت:  متاسفانه از سال ۹۹ تا کنون  هیچ گزارشی از تفریغ بودجه از طرف شهرداری به شورای شهر ارایه نشده بود که امروز طی جلسات مختلف تفریغ بودجه ۹۹ بررسی و در نهایت تصویب شد.

اسکندرپور ادامه داد: تفریغ از ابزارهای مهم نظارتی در بودجه است و سیستم مالی و اقتصادی شهرداری مکلف است در خصوص تهیه گزارش تفریغ بودجه تلاش کرده گزارشات سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را  نیز به شورا ارسال نماید.