روزه اولی ها در محوطه مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی گرد هم آمدند و دعوتشان به میهمانی خدا را جشن گرفتند.

به گزارش انعکاس اردبیل، ۵۰۰ نفر روزه اولی در آستانه میلاد امام حسن(ع) در محوطه مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی گرد هم آمدند و دعوتشان به میهمانی خدا را جشن گرفتند.