مردم اردبیل در آخرین شب از لیالی قدر در مصلای اردبیل گردهمایی کرده و با نجواهای عاشقانه خواسته‌های خود را از خداوند بخشایشگر مهربان طلب نمودند.