کارگروه فرهنگی و تبلیغات دبیر خانه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان طی دو سال متوالی رتبه نخست را کسب کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، مجتهدی نیا دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از کسب رتبه برتر کار گر وه فرهنگی و تبلیغات در طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: این کارگروه در راستای فرهنگ سازی حمایت از کالای ایرانی ، ترویج اقتصاد سالم و مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می نماید.

وی کسب این رتبه را به همه اعضاء این کارگروه وصدا وسیمای مرکز اردبیل که بعنوان رییس این کارگروه می باشد تبریک گفته وافزود:

با ارزیابی انجام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا وارز، استان اردبیل عنوان برترکشوری را به خود اختصاص داد.

دبیر کمیسیون استان افزود: امیداست با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد، برگزاری کارگاه های آموزشی، انجام تبلیغات به صورت میدانی وفضای مجازی، این موفقیت تداوم یافته واین کارگروه بیش ازپیش در برنامه های راهبردی خود و در راستای اعتلای فرهنگ همبستگی برای حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی با برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه به شایستگی نقش خود را ایفا نماید.