اداره کل استاندارد اردبیل رتبه برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی را کسب کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، این اداره کل به دلیل تلاش های صورت گرفته در راستای تحقق اهداف و برنامه های صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، موفق به کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرائی استان شد.

مراسم تجلیل از دستگاه های فعال در حوزه اجتماعی و فرهنگی استان با حضور معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری برگزار و اداره کل استاندارد اردبیل به عنوان دستگاه برتر در سال1400معرفی و با اهدای لوح تقدیر و تندیس مورد تجلیل قرار گرفت.

اداره کل استاندارد با ارزیابی ها و بازدیدهای انجام یافته توسط بازرسان ستاد استانی در سال1400 و در پی اقدامات و فعالیت های خود در شاخص های ابلاغی مرتبط با حقوق شهروندی شامل اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان به حقوق و تکالیف، ارتباط با مردم و توسعه خدمات الکترونیکی، روان سازی قوانین و مقررات، پایش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در ادارات تابعه و توانمندسازی مدیران و کارکنان به عنوان رتبه برتر در استان شناخته شد.