مراجعین پزشکی قانونی اردبیل با ادعای نزاع در نه ماه سالجاری ، کاهش یافت.

به گزارش انعکاس اردبیل به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال 1401، دوازده هزار و 339 نفر با ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه نمودند از تعداد مراجعین 3196 تن زن و 9143 نفرمرد بوده است. . این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی در حدود سه درصد را نشان می دهد.

لازم به توضیح است که تمام خدمات ارائه شده در پزشکی قانونی با معرفی مراجع قضایی صورت می گیرد و پزشکی قانونی مرجع استعلامات قضایی می باشد و افراد برای پیگیری حقوق خود ابتدا باید به مراجع قضایی مراجعه نمایند و از مراجعه بلافاصله بعد از نزاع و با ظاهر خون آلود پرهیز نمایند و در مواردی که نیاز به خدمات درمانی دارند قبل از هر اقدامی به مراکز درمانی و بیمارستان مراجعه نمایند.