رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: کارت سوخت فاقد تراکنش در سال 1401 غیر فعال می شود.

به گزارش انعکاس اردبیل، علیرضا دلداده مقدم سخنگوی شرکت ملی پخش ضمن اعلام این خبر افزود: مالکین خودروها جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت می بایست حداقل تا پایان سال جاری یکبار از کارت سوخت شخصی خود استفاده نمایند، در غیر این صورت کارت  سوخت خودرو های فاقد تراکنش در پایان سال 1401 غیرفعال خواهد شد.

وی افزود: مالکین خودرو های سبک که سهمیه ماهیانه آنها به اتمام رسیده علاوه بر کارت های موجود در جایگاه ها می توانند از کارت بنزین شخصی خود نیز جهت دریافت سوخت آزاد اقدام نمایند.

دلداده مقدم اظهار داشت: خودروهایی که فاقد کارت سوخت بوده یا کارت سوخت آنها مفقود گردیده است بایستی در اسرع وقت نسبت به صدور کارت المثنی از طریق دفاتر پلیس 10+ اقدام نمایند.