اردبیل- تحلیل- واقعیت این است که نزدیکی ایران و عربستان به دلایل مختلف برخلاف منافع آمریکا است.

پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل- تحلیل- یاشار پورمجید*: ساختار امنیتی خاورمیانه، آشکارا در حال تغییر است. این تغییرات را می توان متاثر از تغییرات سیستم امنیت جهانی دانست. ظهور قدرت چین و تلاش روسیه برای پاکسازی خارج نزدیک خود از نفوذ ناتو، نمودی از این رستاخیز است.

آمریکا همچنان قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان است اما مدتها است با نگرانی قدرت گرفتن چین را رصد می کند.

چین حداقل به اندازه یک دهه با قابلیت های نظامی آمریکا فاصله دارد. از نظر قابلیت نهادهای اجتماعی باثبات کننده سیستم سیاسی ، عقب ماندگی چین خیلی بیشتر است. هنوز هم آمریکا مقصد اصلی مهاجرت نخبگان و سرمایه داران جهان است. اما جمعیت یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون نفری چین، فعلا این نقصان را جبران می کند‌.

ابتکار عمل اخیر چین در تنش‌زدایی بین ایران و عربستان، پیام مهمی برای نظام بین الملل دارد.

اینکه چین قادر است به تنهایی و در غیاب آمریکا، دو قدرت رقیب منطقه ای را به هم نزدیک کند. رسانه های غربی وانمود می کنند خود واشنگتن این نقش را به چین سپرده است.

اما واقعیت این است که نزدیکی ایران و عربستان به دلایل مختلف برخلاف منافع آمریکا است. آمریکا هم کارت ایران هراسی را برای دوشیدن متحدان عرب خود از دست می دهد و هم شاهد است امنیت جریان انرژی برای چین تضمین شده است. اهمیت این موضوع را تحلیلگران علوم استراتژیک بهتر درک می کنند.

خروج شتابزده آمریکا از افغانستان را به یاد بیاورید. در عین حال ، همزمانی مانور نظامی چین، ایران و روسیه در دریای مکران با توافق ایران و عربستان در پکن، پیام واضحی دارد.

در غرب آسیا ، ساختار امنیتی جدیدی بدون آمریکا در حال پاگرفتن است.

 

*کارشناس روابط بین الملل