رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اردبیل در خصوص تصویب آیین نامه انضباطی و رفتاری رانندگان تاکسی در سطح شهر اردبیل گفت: آموزش اولین قدم برای کاهش و پیشگیری از جرایم تاکسی ها در سطح شهر است.

به گزارش انعکاس اردبیل، سجاد محمدحسن پوربا بیان اینکه در خصوص نظارت مطلوب بر عملکرد تاکسی ها و کاهش جرایم میتوان آموزش را ارتقا داد؛ افزود: اگر بتوانیم در زمان که کارت شهری برای رانندگان تاکسی صادر میشود آموزش را نه در گفتار بلکه به شکل عملیاتی ارایه کنیم و از طرفی مفاد آیین نامه انضباطی را اطلاع رسانی کنیم قطعا شاهد کاهش جرایم خواهیم شد.

گفتنی است آیین نامه انضباطی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل در جلسه رسمی شورا با موافقت اعضای شورای شهر تصویب شد.