رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: امسال قرار است 40 واحد راکد صنعتی در استان به چرخه تولید بازگردند.

به گزارش انعکاس اردبیل، رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل درخصوص احیای واحدهای راکد اظهار کرد: سال گذشته احیای واحدهای صنعتی جز برنامه‌های اصلی بوده و امسال نیز قرار است 40 واحد راکد صنعتی دیگر به چرخه تولید بازگردند تا ما با پرداخت تسهیلات و منابع مورد نیاز، مواد اولیه آنها را تأمین کرده و آنها را وارد چرخه تولید کنیم.

صادقی، عمده دغدغه کارآفرینان را تسهیل‌گری در حوزه صدور مجوزها و پرداخت تسهیلات متنوع با سود کم عنوان کرد و گفت: در این زمینه امسال نیز کارگشایی خاص با دستور استاندار اردبیل انجام خواهد شد.