شهرداری اردبیل اعلام کرد: پل نیایش به صورت موقت بازگشایی شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، جهت تسهیل در عبور و مرور در ورودی شهر روان‌سازی ترافیک، زیرگذر نیایش اردبیل به سمت سرعین، به طور موقت بازگشایی و در ایام عید زیر بار ترافیک رفت.