معاون ارزیابی انطباق و مسئول تمشیت امور جاری استاندارد استان اردبیل از پایش مستمر کیفیت گاز اکسیژن طبی در استان خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، حسنعلی حسین پور معاون ارزیابی انطباق و مسئول تمشیت امور جاری استاندارد استان اردبیل گفت: واحد های تولیدی گاز اکسیژن طبی در استان دارای پروانه معتبر استاندارد بوده و تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی موظفند از اکسیژن های طبی استاندارد استفاده کنند.

حسین پور اظهار کرد: گاز اکسیژن طبی از ملزومات مهم مورد استفاده در خدمات پزشکی و درمانی است و به لحاظ اهمیت مصرف این گاز برای طیف گسترده ای از بیماران و همچنین اهمیت ایمنی سیلندرهای محتوی گاز در بیمارستان ها و مراکز درمانی، تولید، توزیع سیلندرها و گاز اکسیژن طبی مشمول مقررات استانداردهای اجباری می باشد.

وی افزود سه واحد تولیدی گاز اکسیژن طبی در سطح استان فعال می باشند و میزان خلوص گاز و سایر ویژگی های مربوط مطابق استاندارد ملی بشماره 3240به طور روزانه توسط مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مزبور مورد پایش مستمر قرار می گیرد.

حسین پور در ادامه عنوان کرد: در سال گذشته 6 مورد بازرسی و نمونه برداری توسط کارشناسان استاندارد از واحد های تولیدی گاز اکسیژن طبی استان انجام شده و مطابقت نتیجه آزمون نمونه ها با استاندارد مربوطه محرز شده است.

وی با اشاره به اینکه گاز اکسیژن طبی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت بیماران بسیار مهم است خاطر نشان کرد: به منظور حفظ سلامت و ایمنی بیماران و جلوگیری از خطراتی که ممکن است در اثر استفاده از گاز اکسیژن طبی، با خلوص پایین تر از استاندارد حادث شود، کلیه تولید کنندگان این فراورده باید در تولید گاز اکسیژن طبی، الزامات استاندارد را رعایت کنند. نکته حائز اهمیت این است که در راستای تضمین ایمنی استفاده کنندگان ، واحدهای تولیدی شارژ کننده سیلندر های گاز اکسیژن طبی باید در بازه های زمانی 5 ساله از تاریخ تولید سیلندر، نسبت به بازرسی و آزمون دوره ای هیدرواستاتیک سیلندرها توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران اقدام و تاییدیه لازم را دریافت کنند، در غیر این صورت حق شارژ سیلندر های مزبور را نخواهند داشت.