در قالب پویش استقبال از بهار ورودی شهرستان های گرمی و انگوت در استان اردبیل پاکسازی شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، برنامه پاکسازی با عنوان پویش استقبال از بهار با مشارکت کارکنان ادارات و گروه های مردمی در شهرستان های گرمی و انگوت برگزار شد.

رضا رحیمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی با اعلام این خبر افزود: در این برنامه ها که با حضور کارکنان ادارات و گروه های مردمی برگزار شد، قسمتی از ورودی های شهرهای گرمی و انگوت پاکسازی شد.

وی هدف از این برنامه را فرهنگ سازی در راستای حفظ محیط زیست عنوان کرد و افزود: حفظ محیط زیست و مدیریت پسماند جز با مشارکت و همراهی مردم ممکن نخواهد بود.