برنامه پاکسازی حاشیه جاده ها و کمربندی مشگین شهر با همکاری کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و شهرداری مشگین شهر در استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر گفت: به مناسبت فرارسیدن فصل بهار و عید نوروز، کارکنان شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست مشگین شهر با هدف فرهنگسازی و پاکسازی با شعار “مسیر سبز- ایران پاک” نسبت به جمع آوری زباله‌های حاشیه جاده‌ها و کمربندی مشگین شهر اقدام کردند.

محمد مجرد با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست و لزوم پاکیزه نگه داشتن طبیعت برای انتقال به نسل های آینده افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه پایدار، آموزش مردم و جلب مشارکت آنان در این زمینه ضروری است.