دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان با اشاره به برخی نارضایتی ها و گزارش ها از نحوه عملکرد کارکنان تعدادی از دستگاهها، از تصمیم دادستانی برای برخورد جدی باهرگونه سنگ اندازی درامور مراجعین خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، جلال آفاقی با اظهار اینکه مردم ولی نعمت مسئولان و صاحبان اصلی انقلاب هستند، جانفشانی و همراهی و حضور در صحنه همیشگی مردم را یادآور شده ، افزود: ملت شریف ایران لایق بهترین خدمت ها هستند. دادستان اردبیل ادامه داد: در کنار برخی سوء مدیریت ها، سوء استفاده و فرصت طلبی تعدادی در بدنه دستگاههای اداری برای سنگ اندازی در امور مردم و مراجعین موجب زیرسوال رفتن شخصیت سازمانی و عملکرد و وجهه سایر خدمت گزاران تلاشگر و دلسوز، تضییع حقوق مردم یا بیت المال و درنهایت نارضایتی و بدبینی به نظام می گردد.

وی با اشاره به برخی گزارش ها دراین خصوص افزود: در کنار حمایت دادستانی از مدیران و کارکنان دستگاه ها در جهت انجام وظایف قانونی، هرگونه سوء مدیریت و سوء جریانات و ترک فعل ها و همچنین بسترهای فسادزا مورد رصد بیش از پیش دادسرا خواهد بود.

دادستان مرکز استان گفت: سنگ اندازی در امور مردم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و برخورد قانونی با کارکنان متخلف اداری در دستگاههای مختلف استان از اولویت های دادستانی است.

وی با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری و حساسیت و اهمیت امور اقتصادی و تولیدی در سرنوشت مردم و جامعه، ضمن اعلام حمایت قضایی از رونق تولید و اشتغال در استان، از مدیران مرتبط و متولی خواست تا نسبت به رفع هرگونه موانع در مسیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری دراستان اهتمام لازم را داشته باشند.