عضو شورای شهر اردبیل در جلسه تصویب بودجه 1402 شهرداری اردبیل گفت: نگاه ویژه به توسعه مناطق محروم در بودجه 1402 شهرداری لحاظ شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، عضو شورای شهر اردبیل گفت: با توجه به اینکه اردبیل شهر صنعتی نیست و از حوزه صنعت هیچ درآمدی ندارد ؛ بنابراین بودجه شهر اردبیل نسبت به سایر شهرهای هم تراز کشور، بودجه بسیار پایینی دارد. به دلیل شرایط اقتصادی بد نمیتوان از طریق تعرفه و یا فروش املاک دارایی های سرمایه ای شهر آن را تامین کرد. بنابراین تنها راه نجات توسعه و ابادانی شهر ورود به حوزه سرمایه گذاری ومشارکت است.

وی ضمن تقدیر و قدردانی از تلاش تمامی همکاران شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل در بررسی بودجه 1402 شهرداری اردبیل، افزود: چنانچه اگر در سالیان گذشته در تخصیص بودجه به مناطق کم برخوردار ناعدالتی بود ،خوشبختانه امسال نگاه ویژه ای به مناطق محروم شد و بودجه سازمانها و مناطق براساس براورد هزینه سال جاری برنامه ریزی شد.

نهامین با تاکید براینکه از مدیران مناطق و سازمانها درخواست داریم با رغبت و اشتیاق مضاعف نسبت به اجرای عملیات عمرانی در مناطق اقدام کنند؛ بیان کرد: بودجه شهردای اردبیل با رشد 41 درصدی 2 هزار میلیارد تومان مصوب شد که انتظار میرود همکاران در شهرداری نسبت به تحقق بودجه تلاش کنند.