فرمانده انتظامي شهرستان "نمین" در استان اردبیل از کشف يک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش 5میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، سرهنگ “همت اللهیاری” اظهار داشت: ماموران انتظامی بخش “ویلکیچ” با انجام بررسی های تخصصی و اشرافیت اطلاعاتی از وجود موتورسیکلت سنگین قاچاق در روستای “نیارق” اطمینان حاصل کردند.

وی با اشاره به هماهنگی قضائی در این رابطه افزود: در بازرسی از منزل مسکونی یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق از نوع هوندا به ارزش 5 میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نمین تصريح کرد: موتورسیکلت با دستور مرجع قضائی توقیف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

  • منبع خبر : پلیس