مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: از 13 اسفند ماه سال گذشته تا به امروز بیش از 13 تن فراورده های خام دامی آلوده، غیر بهداشتی و تاریخ منقضی در سطح 12 شهرستان استان ضبط و معدوم شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، بهلول تکلوی مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: در اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی که با ساماندهی 26 اکیپ بازرسی در قالب 28 پرسنل فنی و متخصص در امر بازرسی بهداشتی فراورده های خام دامی که از 13 اسفند ماه سال گذشته در استان شروع و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه می یابد تا به امروز بیش از 13 تن فراورده های خام دامی آلوده، غیر بهداشتی و تاریخ منقضی در سطح 12 شهرستان استان ضبط و معدوم شده است.