مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: مطالعات ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیستی استان در حال انجام است.

به گزارش انعکاس اردبیل، حسن قاسم پور با اشاره به اینکه در این طرح، خدمات اکوسیستمی بر اساس یک چارچوب حسابداری اقتصادی – اجتماعی ارزش گذاری می شود افزود: تهیه پایگاه داده اطلاعات مکانی، ترسیم بهترین مسیر برای ادغام خدمات اکوسیستمی در تصمیم گیری و شناخت دقیق از ابعاد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی استان از اهداف این طرح است.

قاسم پور اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته، منطقه شیروان دره به مساحت 9293 هکتار به عنوان منطقه شکار ممنوع به ثبت رسید و امیدواریم در سال آینده بتوانیم با ارتقا منطقه شکار ممنوع دربند مشکول به عنوان منطقه حفاظت شده، آن را تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان قرار دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل همچنین آغاز طرح تکثیر گوزن زرد ایرانی در سایت فندقلو و رهاسازی آهو در منطقه مغان را از طرح های قابل توجه در حوزه حیات وحش استان عنوان کرد.

قاسم پور ایجاد رشته محیط بانی در هنرستان های کار و دانش استان را از برنامه های سال 1402 حفاظت محیط زیست استان عنوان کرد و گفت: محیط بانان در خط مقدم حفاظت از عرصه های طبیعی استان مشغول به فعالیت هستند و توجه به پرورش محیط بانان از طریق هنرستان های کار و دانش متعلق به آموزش و پرورش می تواند اثربخشی و بهره وری این نیروها را افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع پایش آلودگی رودخانه ارس اظهار داشت: مطالعات جامع در خصوص ارس در حال انجام است و مسائل مرتبط با مسائل سلامت عمومی و کشاورزی توسط حفاظت محیط زیست و دستگاه های ذیربط بطور جدی پیگیری می شود.