عضو شورای شهر اردبیل گفت: مطالبه ۱۱ میلیاردی شهرداری از اداره ورزش و جوانان تعیین تکلیف شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، ابراهیم صفری عضو شورای شهر اردبیل از تعیین  تکلیف بدهی ۱۱ میلیارد تومانی اداره ورزش و جوانان استان به شهرداری خبر داد.

وی گفت: در هفتادوچهارمین جلسه رسمی شورای شهر، لایحه صدور مجوز برای تهاتر شهرداری با سه قطعه زمین متعلق به اداره ورزش و جوانان بررسی شده و با موافقت اکثر اعضای شورای شهر مورد تصویب قرار گرفت.