مصدومان چهارشنبه‌سوری اردبیل به بیش از ۱۵۰ نفر رسید/علوم پزشکی آمار دقیق را اعلام کرد
مصدومان چهارشنبه‌سوری اردبیل به بیش از ۱۵۰ نفر رسید/علوم پزشکی آمار دقیق را اعلام کرد
علوم پزشکی اردبیل آمار دقیق مصدومان چهارشنبه سوری را اعلام کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ارائه جدولی به صورت دقیق به تعداد مصدومان در شهرستان های استان اردبیل اشاره کرد.