به گزارش انعکاس اردبیل به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل ،در 12 ماهه سال گذشته 14 نفر با ادعای حوادث ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده است. از کل تعداد، 13تن مرد و 1 نفر زن بوده است. همچنین در سال 1401 تعداد پانصد و 44 نفر در […]

به گزارش انعکاس اردبیل به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل ،در 12 ماهه سال گذشته 14 نفر با ادعای حوادث ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده است.

از کل تعداد، 13تن مرد و 1 نفر زن بوده است. همچنین در سال 1401 تعداد پانصد و 44 نفر در اثر حوادث کار دچار مصدومیت شده و به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه نموده اند.

حوادث کار، به حوادثی گفته می شود که از اتفاق یا پیامدی در حین انجام کار پدید آمده و یا صدمات شغلی مرگبار و غیر مرگبار همراه باشد.