مدیرکل استاندارد اردبیل از فعالیت 35شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار در استان اردبیل خبرداد.

به گزارش انعکاس اردبیل، هاشم علایی با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای اجرای اصل44 قانون اساسی، قسمتی از وظایف غیرحاکمیتی اداره کل به بخش خصوصی واگذار شده است .

مدیرکل استاندارد اردبیل تصریح کرد:23 آزمایشگاه مربوط به فرآورده های غذایی، کالیبراسیون، مصالح ساختمانی، اندازه شناسی قانونی، سلولزی، پلیمری به بخش خصوصی و2 شرکت بازرسی ونمونه برداری از مراکز تولید، توزیع و عرضه کالا و 10 شرکت بازرسی مربوط به خدمات بازرسی فنی جایگاه های سوخت CNG و بازرسی فنی آسانسورهای برقی با نظارت حاکمیتی اداره کل به عنوان بخشی از فعالیت‌های برون سپاری شده می باشد.

وی خاطرنشان کرد: این واگذاری ها با هدف برون سپاری فعالیت های تصدی گری از قبیل نمونه برداری،آزمون، بازرسی از مراکز عرضه وفروش، نظارت بر باسکولها و اوزان ترازو های سبک و… به منظور تسریع در انجام مراحل استاندارد سازی وحمایت از تولید کننده ومصرف کننده وکاهش هزینه برای واحد های تولیدی انجام شده است .

لازم به ذکر است در راستای اجرای اصل 44 در استان تعداد 200 نفر از کارشناسان به طور مستقیم در آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی مربوط در حال فعالیت هستند.

مدیرکل استاندارد خاطر نشان کرد: آزمایشگاه های بخش خصوصی در طول سال توسط اداره کل مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته و در صورت پایان یافتن مدت اعتبار تائید صلاحیت آن ها، موضوع در کمیته فنی بررسی شده ودر صورت تائید مدارک و مستندات لازم نسبت به تمدید گواهینامه اقدام می گردد.